Konštrukčné profily C / Z / U

Z-profily, ako tenkostenné väznice sú určené pre použitie predovšetkým ako väznice stropov, striech a stien oceľových hál. Ich pásnice majú rozdielnu šírku, ktorá umožňuje väznice spojiť preložením, čím sa zvyšuje únosnosť väzníc v mieste podpory.

Výška profilu Z-väznice je od 100 do 350 mm a v hrúbkach materiálu od 1,0 do 3,0 mm.

vaznice1.jpg       oktato.png

 

C-profily, ako tenkostenné spojky sú často používané pri oceľových stavebných konštrukciách na orámovanie dvier a okien, ako nosné prvky vnútorných stien, okrajové väznice i nosné prvky ľahkých konštrukcií. Stojky C majú rozdielne šírky pásnic, čo umožňuje vytvárať uzavreté profily.

Výška profilu pre C-stojky je od 70 do 350 mm, v hrúbkach materiálu od 0,7 do 3,0 mm. 

C- profily môžu byť využité aj ako konštrukčné stojky stenových modulov, prípadne nosných konštrukcií.  

vazniceu.jpg      ccc.jpg

 Pre viac informácií, kliknite nižšie na požadovaný produkt.

z.jpg

Profily sú vyrábané z materiálu FeE 350G podľa EN 10147 (fy = 350 MPa, fu = 420 MPa). Efektívne prierezové charakteristiky sú určené pre napätie v krajných vláknach σcom.ed = fy.
Hodnoty únosnosti sú vypočítané podľa ČSN PENV 1993-1-3 s uvážením súčiniteľa YM1 = 1.15.
Meff,Rd .... Mmoment únosnosti prierezu s oboma pásnicami podopretými.
Vb,Rd ...... šmyková únosnosť bez podporného vystuženia.
Rw,Rd ...... únosnosť pri lokálnom priečnom zaťažení (vnútorná reakcia).
Podrobnejšie tabuľky prierezových charakteristík poskytne Lindab na požiadanie.

 

Spájanie tenkostenných väzníc Z - rovnaké rozteče v každom poli

Tenkostenné väznice Z sú spájané s preložením nad podporami zoskrutkovaním. Pre vystuženie krajného poľa môže byť potrebná výstužná väznica vložená do časti krajného poľa.

Dĺžky spojok

Krajné väznice: 1,2L + presah

Výstužná väznica: 0,8L

Vnútorná väznica: 1,2L

z_spojka.jpg
Umiestnenie spojovacích elementov

z_umiesnenie.jpg

V každom spoji sa používajú minimálne dve skrutky. Ich presný počet je nutné zistiť statickým výpočtom pre príslušné zaťaženie.

 

c.jpg

Profily sú vyrábané z materiálu FeE 350G podľa EN 10147 (fy = 350 MPa, fu = 420 MPa). Efektívne prierezové charakteristiky sú určené pre napätie v krajných vláknach σcom.ed = fy.
Hodnoty únosnosti sú vypočítané podľa ČSN PENV 1993-1-3 s uvážením súčiniteľa YM1 = 1.15.
Meff,Rd .... Mmoment únosnosti prierezu s oboma pásnicami podopretými.
Vb,Rd ...... šmyková únosnosť bez podporného vystuženia.
Rw,Rd ...... únosnosť pri lokálnom priečnom zaťažení (vnútorná reakcia).
Podrobnejšie tabuľky prierezových charakteristík poskytne Lindab na požiadanie.

 

Spájanie tenkostenných stojok C

- rovnaké rozteče v každom poli
Stojky C sú spájané pomocou špeciálnych profilov Cl, ktoré sa vkladajú do stojok C.

 

Dĺžky stojok

Krajná stojka: 1,1L + presah

Vnútorná stojka: L

Spojovací profil: ≥0,2L + 150mm, štandardná dĺžka 1600mm

c_spojka.jpg

*Jedna z vnútorných stojok v každom rade má dĺžku 0,8L. Jej presnú dĺžku je nutné stanoviť na mieste stavby.

Jeho vnútorný rozmer je rovnaký s vonkajším rozmerom C profilov.

cl.jpg

u.jpg

Príklad U profilu ako pätky pre kotvenie C profilov

u_priklad.jpg

Katalóg konstrukčné-profily.pdf

Viac informácii o konštrukčných profiloch získate na www.konstrukcnysystem.lindab.sk