Sendvičové panely – PUR 

Sendvičové panely PUR sa vyrábajú strešné alebo fasádne s výplňou polyuretán, ktorej hrúbka je možná od 40 mm až do 200 mm. Polyuretánová pena má uzavreté póry takže má charakter nenasiakavého materiálu. Pri hustote PUR peny 40 kg/m3 tento panel spĺňa výborné tepelnoizolačné parametre a pri požitý plechov z exteriéru ale aj interiéru 0,5 mm má aj vynikajúce parametre na samotné zaťaženie na streche a fasáde.

PUR Panel D 1000 strešný

Odporúčaný minimálny sklon strešnej plochy je 3° (5,2%) pre opláštenie jedným panelom (<16 m) bez svetlíkov a 5° (8,7%) pre opláštenie z panelov spájaných na dĺžku.

D1000stresny.jpg Technické parametre panelov 
1 Druh jadra Polyuretánová pena
2 Hustota (kg/m3) 40 (+/-3)
3 Hrúbka panelu (mm) 40/80 60/100 80/120 100/140
4 Hmotnosť (kg/m2) 10,5 11,3 12,1 12,9
5 Maximálna dĺžka (m) 16
6 Celková šírka (mm) 1020
7 Systémová šírka (mm) 1000
8 Hrúbka vonkajšej steny (mm) 0,5
9 Hrúbka vnútornej steny (mm) 0,5
10 Profilovanie vonkajšej steny T - Trapézové
11 Profilovanie vnútornej steny L - Líniové
12 Štandardné farby stien (RAL) 9002, 9010, 9006,9007,5010,1015,7016, 3000, 6005
13 Koeficient (W/m2) 0,18 0,14 0,12 0,11
14 Ukazovateľ akustickej izolácie RW= 26 dB, RAI = 24 dB, RA2 = 22 dB
15 Reakcia na oheň NRO, triedy B-s2, D0;E 15
16 Certifikáty, osvedčenia, atesty Technické osvedčenie AT-15-7288/2007
Hygienický atest HK/B/0275/01/2007
 
PUR Panel CH 1000 chladiarensky

Je určený na zhotovovanie stien a stropov miestnosti so zníženou teplotou – chladiace komory (t>0°) a mraziarenské komory (t<0°). PUR PANELY CH 1000 je možné montovať zvisle ako aj vodorovne ako jedno- a viacdielne stenové a stropné prvky..

CH1000chladiarensky.jpg Technické parametre panelov
1 Druh jadra Polyuretánová pena
2 Hustota (kg/m3) 40 (+/-3)
3 Hrúbka panelu (mm) 120 160 180* 200*
4 Hmotnosť (kg/m2) 13,1 14,7 15,5 16,3
5 Maximálna dĺžka (m) 16
6 Celková šírka (mm) 1020
7 Systémová šírka (mm) 1000
8 Hrúbka vonkajšej steny (mm) 0,5
9 Hrúbka vnútornej steny (mm) 0,5
10 Profilovanie vonkajšej steny L - Líniové
11 Profilovanie vnútornej steny L - Líniové
12 Štandardné farby stien (RAL) 9002, 9010
13 Koeficient (W/m2)

0,18

0,14 0,12 0,11 
14 Ukazovateľ akustickej izolácie RW= 25 dB, RAI = 22 dB, RA2 = 21 dB
15 Reakcia na oheň NRO, triedy B-s2, D0;
16 Certifikáty, osvedčenia, atesty Technické osvedčenie AT-15-7288/2007
Hygienický atest HK/B/0275/01/2007
 
PUR Panel S 1000 stenový

Sú určené na zhotovenie obvodových plášťov a vnútorných priečok v objektoch so skeletovou konštrukciou. Montáž je možná zvisle aj vodorovne ako jedno a viacdielne stenové prvky.

S1000stenovy.jpg Technické parametre panelov
1 Druh jadra Polyuretánová pena
2 Hustota (kg/m3) 40 (+/-3)
3 Hrúbka panelu (mm) 40 60 80 100
4 Hmotnosť (kg/m2) 9,7 10,7 11,5 12,3
5 Maximálna dĺžka (m) 16
6 Celková šírka (mm) 1020
7 Systémová šírka (mm) 1000
8 Hrúbka vonkajšej steny (mm) 0,5
9 Hrúbka vnútornej steny (mm) 0,5
10 Profilovanie vonkajšej steny L - Líniové, M-Mikroprofilované, R - Rýhové
11 Profilovanie vnútornej steny L - Líniové
12 Štandardné farby stien (RAL) 9002, 9010, 9006
13 Koeficient (W/m2) 0,58 0,38 0,28 0,23
14 Ukazovateľ akustickej izolácie RW= 26 dB, RAI = 23 dB, RA2 = 21 dB
15 Reakcia na oheň NRO, triedy B-s2, D0; E 15
16 Certifikáty, osvedčenia, atesty Technické osvedčenie AT-15-7288/2007
Hygienický atest HK/B/0275/01/2007
PUR Panel U 1000 stenový

Sú určené na zhotovenie obvodových krycích stien a vnútorných priečok v objektoch so skeletovou konštrukciou. Montáž je možná zvisle aj vodorovne ako jedno a viacdielne stenové prvky

U1000stenovy.jpg Technické parametre panelov
1 Druh jadra Polyuretánová pena
2 Hustota (kg/m3) 40 (+/-3)
3 Hrúbka panelu (mm) 60 80 100
4 Hmotnosť (kg/m2) 11,0 11,8 12,6
5 Maximálna dĺžka (m) 16
6 Celková šírka (mm) 1020
7 Systémová šírka (mm) 1000
8 Hrúbka vonkajšej steny (mm) 0,5
9 Hrúbka vnútornej steny (mm) 0,5
10 Profilovanie vonkajšej steny L - Líniové, M-Mikroprofilované, R - Rýhové
11 Profilovanie vnútornej steny L - Líniové
12 Štandardné farby stien (RAL) 9002, 9010, 9006, 9007, 5010, 1015, 7016, 3000, 6005
13 Koeficient (W/m2) 0,39 0,29 0,23
14 Ukazovateľ akustickej izolácie RW= 26 dB, RAI = 23 dB, RA2 = 21 dB
15 Reakcia na oheň NRO, triedy B-s2, D0; E 15
16 Certifikáty, osvedčenia, atesty Technické osvedčenie AT-15-7288/2007
Hygienický atest HK/B/0275/01/2007