PIR panely

sa vyznačujú rovnakými parametrami ako PUR ale čo je najdôležitejšie tak PIR pena je obohatená o prímes, ktorá zaručuje somozhasínanie PIR peny čím tieto panely dosahujú požiarnu odolnosť EI30 min (pri dodržaní určitých montážnych postupov). V praxi to znamená, že vďaka svojim vlastnostiam dokáže dlhšie odolať pôsobeniu ohňa a teda ochrániť objekt pred deštruktívnou silou požiaru.

PIR panel 
využíva sa ako izolácia do plochých striech poprípade podláh.
PIRpanel.jpg

1.nosný trapézový plech

2.parozábrana- polyetylénová fólia

3.PIR doska - s hliníkovou fóliou

4.hydroizolačná fólia

 

vynikajúci koeficient prestupu tepla: λD = 0,023 W/m*K, vlastnosti PIR panelov výrazne prevyšujú v súčasnej dobe používané termoizolačné materiály: 10 cm termoizolácie PIR má rovnaký koeficient prestupu tepla ako 17 cm vrstva minerálnej vlny. To umožňuje napr. nahradiť minerálnu vlnu alebo polystyrén tenšou a ľahšou vrstvou PIR peny.

nízka hmotnosť polyisokyanurátových panelov- hustota cca 30 (-2/+6) kg/m3 oproti hustote strešnej minerálnej vlny, ktorá sa pohybuje okolo 170 kg/m3 - umožňuje výrazne odľahčiť strešnú konštrukciu

pevnosť v tlaku termoizolačných PIR panelov je 120 kPa, vďaka čomu nedochádza k deformáciám pri pokladaní, fungovaní a odmetaní snehu zo strechy

 

 

 TECHNICKÉ ÚDAJE PANELU TERM PIR AL 
Typ jadra Tvrdá polyuretánová pena obojstranne pokrytá KRAFT papierom, ktorý je potiahnutý Hliníkom
Hustota (kg/m3) r=30(-2/+6)
Uvedený koeficient prestupu pepla U(W/m*K) λ=0,023
pokrytie panelov Papier potiahnutý hliníkom
Rozmery panelu: typické/dostupné(mm) 1000 x 2400 mm / 500-1000 x 2000 - 8000 mm
Hrúbka panelu(mm) 40 | 50 | 60  80 | 100 | 120
Tepelný odpor po starnutí Ra (m2*K/W) 1,88 | 2,53 | 2,61 | 3,48 | 4,41 | 5,22
Koeficient prestupu tepla U (W/m2*K) 0,58 | 0,46 | 0,38 | 0,29 | 0,22 | 0,19
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii ơ≥ 120 kPa
Požiarna odolnosť(európska trieda) E- samo hasiaca
Objemová absorpcia ≤ 2,0 %V