Sendvičové panely – Minerálne 

Jadro týchto sendvičových panelov tvorí minerálna vlna, ktorá predstavuje izoláciu pre zvýšenú protipožiarnu odolnosť od EI30 do EI120 minút, v závislosti od hrúbky a typu panela. Vďaka tomu nachádzajú svoje využitie pri objektoch s nárokom na vyššiu požiarnu odolnosť a to hlavne pri budovách s vyšším výskytom osôb a pri rôznych stenách budov kde je navrhnutý požiarny úsek z dôvodu blízkosti stavieb vedľa seba.

Lindab Hipertec Wall

Stenový panel s minerálnou izoláciou pre zvýšenú protipožiarnú odolnosť. Možnost pokládky vertikálne i horizontálne. Požiarna odolonosť je 30 - 120 min. (v závisloti od hrúbky panela).

hipertec_wall.jpg

Hrúbka minerálnej izolácie: panelu: 60 - 150 mm

Hrúbka interiéroveho plechu : 0,6 mm

Hrúbka exteriérového plechu: 0,6 mm

Krycia šírka : 1000 mm

Kotvenie : zámok štandardný

Maximálna dĺžka:2 – 13,5 m

hrúbka panelu t (mm) 50 80 100 120 150
hmotnosť panelu (kg/m2) 16.05 19.05 21.05 23.05 26.05
Hodnota U pre min.vlákno (W/m2.K) 0.75 0.49 0.4 0.34 0.27

 

Hr.panelu (mm) Rozteč uloženia (m) Spojitý nosník (zaťaženie v N/m2)       Prostý nosník (zaťaženie v N/m2)     
40 60 80 100 120 150 40 60 80 100 120 150
50 L= 5.33  3.75 2.84  2.31   1.94  1.57  4.75 3.97  3.33   2.67 2.24   1.81
80 5.33  5.33  4.5  3.65  3.08  2.48  6.17  5.05  4.38  3.91  3.54  2.88
100 5.33  5.33  5.33  4.55  3.82  3.09  6.92  5.65  4.89  4.38  3.99  3.56
120 5.33  5.33  5.33  5.33  4.58  3.71  7.6  6.17  5.34  4.8  4.38  3.92
150  5.33  5.33  5.33  5.33  4.66  3.77  8.44  6.89  5.97  5.34  4.87  4.34
 

 

Lindab Hipertec Roof

Strešný panel s minerálnou izoláciou pre zvýšenú protipožiarnú odolnosť. Možnost pokládky vertikálne i horizontálne.
 

Hipertecc_roof1.jpg

Hrúbka minerálnej izolácie: panelu: 60 - 150 mm

Hrúbka interiéroveho plechu : 0,6 mm

Hrúbka exteriérového plechu: 0,6 mm

Krycia šírka : 1000 mm

Kotvenie : zámok štandardný

Maximálna dĺžka:2 – 13,5 m

Hrúbka panelu t (mm) 50 80 100 120 150
Hmotnosť panelu (kg/m2) 16.22 19.22 21.22 23.22 26.22
Hodnota U pre min. vlákno (W/m2.K) 0.71 0.47 0.39 0.33 0.27

 

Hr. panelu (mm) Rpzteč uloženia (m) Spojitý nosník (zaťaženie v N/m2)  Prostý nosník (zaťaženie v N/m2)      
80 100 120 150 200 250 300 80 100  120   150 200  250  300 
50 L= 4.55 3.78 3.23 2.65 2.02 1.67 1.32 3.98   3.65  3.23 2.65  2.02  1.67  1.32 
80 5.96 5.56 4.83 3.96 3.06 2.49 2.12  5.14 4.81  4.51  3.96   3.06 2.49  2.12 
100 6.06 5.76 5.46 4.83 3.75 3.05 2.58  5.66 5.28  4.96  4.59  3.75  3.05  2.58 
120 6.1 5.87 5.64 5.38 4.41 3.6 3.04  6.15 5.73  5.39  4.97  4.39  3.6  3.04 
150 6.71 6.46 6.2 5.81 4.85 3.96 3.34 6.77  6.30 5.93  5.47  4.83  3.96  3.34