Presvetľovacie profily

sú určené najmä na presvetlenie objektov k trapézovým profilom. Tieto presvetľovacie profily sú rovnako určené na zastrešenie alebo opláštenie hál do agresívneho prostredia (poľnohospodárske objekty pre chov zvierat, sklady priemyselných hnojív, ČOV), teda všade tam, kde oceľová strešná krytina nie je vyhovujúca.

Materiál z ktorého sú vyrábané je sklolaminát, ktorého výhodou je chemická stálosť v agresívnom prostredí (nekoroduje), nemení svoje fyzikálne vlastností a má dlhú životnosť. 

Typy presvetľovacích profilov 

Presvetľovací profil T - 205-36
09.jpg

 

Tabuľka únosnosti 205/36 po prepočte koeficientu bezpečnosti
  2 podpery 4 podpery    
  hrúbka materiálu v mm  hrúbka materiálu v mm   
    1 mm 1,2 mm 1,3 mm 1,4 mm  1 1,2  1,3  1,4 
  0,5                
  0,6                
  0,7 390 476 508 540  488 596  646  678 
  0,8 298 364 388 412  372 456  488  518 
  0,9 234 286 306 326  294 360  384  408 
  1,0 188 232 248 262  236 290  310  330 
  1,1   190 204 216  196 238  254  272 
  1,2     168 180  164 200  214  228 
  1,3          138 170  182  192 
  1,4              157  
  1,5              138  

 Pri tabuľkovom zaťažení priebeh 1/200 vzdialenosť podpier | Hodnoty zaťaženia sú uvedené kg/m2

 
Presvetľovací profil T -260/50
15.jpg

 

  Tabuľka únosnosti 260/50 po prepočte koeficientu bezpečnosti      
 vzdialenosť
podpier v metroch               
2 podpery     4 podpery  
hrúbka materiálu v mm  hrúbka materiálu v mm
   1 1,2  1,4  1,2  1,4 
 0,8  410 740  844  620  744   968
 0,9  490  530  690  500  630  752
 1,0  392  428  556  440  540  672
 1,1  320  352  458  356  440  568
 1,2  270  292  384  290  336  482
 1,3  196  236  306  232  270  390
 1,4  124  140  182  196  210  318
 1,5            246
 1,6            194