Trapézové plechy s antikondenzačnou vrstvou

anti-vrstva.PNG

Kondenzácia vodnej pary je jav, ktorý často vzniká na studených plechových strechách a vytvára tak potenciál výskytu konkrétnych problémov, napr. vzniku korózie, vlhkosti v podkroví alebo poškodeniu materiálov, ktoré sa nachádzajú pod strechou.

Lindab vám ponúka jednoduché a účelné riešenie problému kondenzácie vodných pár na vašej streche formou aplikácie antikondenzačnej vrstvy s antibakteriálnou ochranou, ktorá sa nanáša na spodnú (podhľadovú) stranu trapézového profilu.

Táto vrstva zadržiava kondenzovanú vodu, ktorá sa z nej veľmi rýchlo vyparí, takže zadržaná voda nebude kvapkať na materiál uložený pod strechou. Preto plechy dodávané s antikondenzačnou povrchovou úpravou sú ideálnym riešením pre priemyselné budovy, ktoré nemajú tepelnú izoláciu.

Výhody antikondenzačnej vrstvy:

  • absorpcia vlhkosti, ktorá vzniká na vnútornej strane strechy v dôsledku kondenzácie vodných pár;
  • dodatočná ochrana proti korózii (najmä v budovách s aktívnym chemickým prostredím, napríklad v maštaliach, stajniach a podobne);
  • ľahko sa čistí štandardnými prostriedkami (hadica alebo tlaková umývačka);
  • zvýšenie stupňa protihlukovej izolácie krytiny;
  • je nehorľavá a odolná proti bakteriálnej degradácii.

vrstva.PNG