Politika kvality spoločnosti Lindab a.s.

Lindab a.s. považuje riadenie a zabezpečovanie kvality všetkých činností za jeden z hlavných nástrojov pre naplnenie svojho poslania. Kvalite podriaďuje všetky vykonávané činnosti a spokojnosť zákazníka je prvoradým kritériom pre hodnotenie výslednej vnímanej kvality produktu.

Hlavné zásady politiky kvality

  • Uspokojovanie požiadaviek našich obchodných partnerov a zákazníka. Túto úlohu považujeme za nepretržitý proces potrebný pre vytváranie a udržiavanie imidžu našej spoločnosti ako dôveryhodného a spoľahlivého partnera.
  • Vyrábať len vysokokvalitné výrobky, ktoré v maximálnej miere uspokoja potreby a očakávania zákazníkov.
  • Znižovanie počtu nezhôd vuniknutých v spoločnosti.
  • Vytváranie korektných vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, dodávateľmi a investormi je tiež neoddeliteľnou súčasťou nášho úsilia.
  • Vytváranie prostredia, v ktorom každý zamestnanec má právo a povinnosť riadiť sa systémom manažérstva kvality, ako aj nechádzať kritické miesta a podieľať sa na riešení existujúcich a predchádzaní potencionálnych problémov. Našou snahou je chybám predchádzať, každú chybu považujeme za neprípustnú a snažíme sa odstániť jej príčinu.
  • Rozvíjanie potrebnej kvalifikácie a technickej zručnosti. Pripravujeme školenia a podporujeme tímovú prácu, ktoré sú rozhodujúce pre dosiahnutie dokonalosti v podnikaní a konkurencieschopnosti.

Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality uplatňovať v praxi a prijímať účinné opatrenia pri zavádzaní, spracovávaní a trvalom zlepšení SMK. Pre úspešné plnenie týchto zásad využije všetky dostupné prostriedky a zdoje.