Ostatné kontakty

Lindab a.s.

bezplatná infolinka: 0800 124 944, e-mail: info@lindab.sk 

Sekretariát   053 / 4176 226
Reklama a marketing 0918 482 050 053 / 41 76 212
Ekonomické oddelenie   053 / 41 76 227, 224
Pobočka Bratislava 0907 226 349 02 / 44 873 14 - 15
Pobočka Banská Bystrica 0905 966 206 0905 966 206

 

Obchodné oddelenie

Obchodní manažéri, príjem objednávok
Obchodný referent pre ZA, TN kraj a priemyselné stavby Mgr. Lukáš Paciga 0905 966 280 lukas.paciga@lindab.sk
Obchodný referent pre BB kraj Ing. Alena Pacerová
0905 966 206 alena.pacerova@lindab.sk
Obchodný referent pre KE, PO a NR kraj Ing. Katarína Vlková 0905 882 236  katarina.vlkova@lindab.sk
Obchodný referent pre BA a TT kraj Ing. Maria Šimková 0905 966 235  maria.simkova@lindab.sk
Obchodný riaditeľ Ing. Slavomír Janík 0905 966 278 slavomir.janik@lindab.sk
Obchodní zástupcovia:
pre TN a ZA kraj Ondrej Jašš 0905 966 315 ondrej.jass@lindab.sk
pre PO a KE kraj
Ing. Peter Sentpétery 0907 703 912 peter.sentpetery@lindab.sk
pre BB a NR kraj Milan Halčin  0915 932 588 milan.halcin@lindab.sk
pre BA a TT kraj  Jozef Suchoň 0907 937 246  jozef.suchon@lindab.sk
obchodno-technický pracovník
Peter Molnár 0905 342 874 peter.molnar@lindab.sk
Rozpočty, maloobchod
Technik, rozpočtár Ing. Bystrík Štofko 0905 340 902 bystrik.stofko@lindab.sk
Technik, statik pre systémové riešenia Ing. Jaroslav Zumerling  0905 343 797 jaroslav.zumerling@lindab.sk 
Rozpočty, tech. poradenstvo pobočka BA  Ing. Romana Hroncová 0905 339 853  rozpocty.ba@lindab.sk
Cenové ponuky, poradenstvo pobočka BB Ing. Alena Pacerová 0905 966 206 alena.pacerova@lindab.sk
Marketing a reklama
Marketing Bc. Oľga Danielová 0918 482 050 olga.danielova@lindab.sk
Priemyselné stavby
Obchodný zástupca pre priemyselné stavby Branislav Barč 0915 938 518 branislav.barc@lindab.sk
Obchodný referent pre priemyselné stavby Mgr. Lukáš Paciga 0905 966 280 lukas.paciga@lindab.sk
Obchodný zástupca pre stavebný systém Ing. Adrián Gurčík 0918 697 867 adrian.gurcik@lindab.sk
Ventilácie
Obchodný zástupca pre ventilácie Ing. Richard Koller 0905 362 794  richard.koller@lindab.sk
Ekonomické oddelenie
Finančný manažér Ing. Lenka Badzíková 0905 966 308 lenka.badzikova@lindab.sk
Účtovník, fakturant Mária Polomová 0918 949 561 maria.polomova@lindab.sk
Hlavný účtovník Lucia Fabiniová 0915 572 609 lucia.fabiniová@lindab.sk
Produkcia
Manažér výroby Ing. Martin Suržin 0905 966 474 martin.surzin@lindab.sk
Manažér logistiky a dopravy Mgr. Ladislav Puškár 0905 339 792 ladislav.puskar@lindab.sk
Manažér výroby, nákupu a logistiky Ing. Martina Szentkerestyová 0905 340 827 martina.szentkerestyova@lindab.sk
Administratívni personálne oddelenie
Administratívny manažér
Antónia Babíková 0905 343 920 antonia.babikova@lindab.sk
Oddelenie kvality a reklamácií
Reklamačný technik a manažér kvality Ing. Tomáš Geletka 0907 909 621 atomas.geletka@lindab.sk
Vedenie spoločnosti
Výkonný riaditeľ Ing. Slavomír Janík 053/4176 228 slavomir.janik@lindab.sk
Fax
Jamník 053 / 44 92 494
pobočka Banská Bystrica 048 / 41 45 877
pobočka Bratislava

02 / 21 028 912